مجتمع رسانه ‏ای راه و ساختمان با توسعه دپارتمان آموزش خود و ارائه خدمات آموزشی مجازی در زمینه موضوعات تخصصی و عمومی ساختمان سعی دارد خدمات آموزشی هدفمند و تخصصی را منطبق با نیازهای روز فعالان حوزه ساختمان ارائه کند. در این راستا دپارتمان آموزش این مجموعه با استفاده از ابزارهای رسانه ای خود اقدام به نیازسنجی و نظرسنجی در میان متخصصان حوزه ساختمان کرده و با در نظر گرفتن اهداف و اولویت‏های روز مورد نیاز، با استفاده از شیوه‏های نوین اقدام به ارائه خدمات گسترده آموزشی  کرده است. ازجمله برنامه‏ها و خدمات دپارتمان آموزش به شرح زیر می باشد:
برنامه ‏ها و خدمات دپارتمان آموزش
4.    برگزاری سمینارهای آنلاین (webinar) حوزه صنعت ساختمان با مدرسان بین المللی در موضوعات روز دنیا
5.    آموزش تکنولوژی های روز دنیا در زمینه صنعت ساختمان به متخصصان این حوزه
6.    همکاری با صنایع صنعت ساختمان در تهیه بسته‏های آموزشی پیرامون موضوعات روز و مورد نیاز این حوزه
7.    برنامه‏ریزی‏های آموزشی منسجم با هدف صرفه جویی در زمان و هزینه و افزایش کارآیی
1.    پرداختن به موضوعات تخصصی شامل آموزش در دسته سازه و محاسبات، اجرا و نظارت، مدیریت و کنترل پروژه، امور فنی و قراردادها، بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان و ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE)
2.    به خدمت گرفتن شیوه‏ها و استاندارد‏های نوین در قالب آموزش مجازی
3.    آموزش صحیح و کامل مباحث 22گانه مقررات ملی ساختمان