برگزاری همایش های تخصص در موضوعات راه،ساختمان،انرژی،صنعت

برنامه‌ریزی و اجرای همایش‌ها، سمینارها و کنفرانس‌ها ،کارگاه های آموزشی و نمایشگاه های تخصصی از جمله فعالیت های این دپارتمان است. مرکز دائمی همایش‌ها و کنفرانس های «صما» هم ‌اکنون یکی از مراکز مهم برنامه‌ریزی و برگزاری همایش‌های داخلی و بین‌المللی در عرصه صنعت ساختمان کشور به شمار می‌آید که تجربه برگزاری برنامه‌های گوناگونی را دارد.
همایش ها اجرا شده و یا در دست اجرا
●  سومین همایش یهینه سازی مصرف انرژی و آب
●  اولین همایش صنعتی سازی و توسعه انبوه سازی در ایران
●  دومین همایش صنعتی سازی و توسعه انبوه سازی در ایران
●  همایش انبوه سازان مسکن استان قزوین
●   اولین همایش ملی توسعه دهندگان پروژه  های مسکن و ساختمان Developers
●  اولین همایش شناسنامه فنی ملکی ساختمان
●  همایش انبوه سازان در دولت تدبیر و امید
●  دومین همایش شناسنامه فنی ملکی ساختمان
●  اولین همایش ملی سازنده پاسخگو- پاسخگویی در صنعت ساختمان
●  دومین همایش ملی توسعه دهندگان پروژه های مسکن و ساختمان Developers
●  دومین همایش یهینه سازی مصرف انرژی
●  اولین همایش نقش پلیمر در راه و ساختمان
●  ضیافت افطاری خانواده صنعت ساختمان
●  همایش ملی توسعه مهندسی
●  همایش برچسب انرژی ساختمان
●  همایش تحول در فرآیند ساخت و ساز- آیین نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان - مبحث دوم
●  همایش فرصت‏های پساتحریم در صدور خدمات فنی و مهندسی و جذب سرمایه گذاری خارجی
●  دومین همایش ملی سازنده پاسخگو - پاسخگویی در صنعت ساختمان
●  جشن صنعت ساختمان – انتخاب چهره سال صنعت ساختمان
0
سال سابقه فعالیت
0
همایش برگزار شده توسط این مجموعه
0
نفر مجموعا در همایش های صما شرکت کرده اند