صما - صدای مهندسی ایران

سایت خبری تحلیلی صنعت ساختمان

در دنیای امروز رسانه‌ها یکی از اجزای اصلی جوامع بشری هستند. در این راستا ، صما با هدف حذف حلقه مفقوده در دنیای رسانه و صنعت ساختمان ، فعالیت خود را در بهار سال 1389 آغاز نمود.
طی نظرسنجی و تحقیقات به عمل آمده، حدود 85 درصد مخاطبان و متخصصان هر صنعت بیشتر به رسانه‌های تخصصی توجه می‌کنند.
این سایت با انتشار و پوشش اخبار، گزارش‌ها،  گفت‌وگو ،تحلیلو نظرسجی های مرتبط در حوزه صنعت ساختمان به صورت روزانه، هم اکنون به عنوان مرجع و منبعی تخصصی  برای اکثر روزنامه ها و مجلات مرتبط با این حوزه به شمار می رود.
صما - جریان ساز صنعت ساختمان ایران
0
سال سابقه فعالیت
0
بازدید کننده در روز
0
خبر منتشر شده در سایت