email.jpg
اطلاعات فوق در طی مدت فعالیت این مجموعه جمع آوری شده و هر روز در حال بروز رسانی است و نمونه مشابهی وجود ندارد.

گروه های طبقه بندی ایمیل

  • گروه تولید کننده مصالح ساختمانی – نمایندگی ها - 28000 عدد
  • گروه شرکت ساختمانی ، انبوه سازان ، پیمانکاران مسکن مهر ،سازندگان شخصی - 30120 عدد
  • گروه نظام مهندسی - 13200 عددگروه های طبقه بندی پیامک

  • انبوه سازان كل كشور - 6 هزار عدد
  • شركت‌هاي ساختماني كشور - 38 هزار عدد
  • اعضاي سازمان‌هاي نظام مهندسي كل كشور 200 هزار عدد
  • تولید کنندگان محصولات ساختمانی 22 هزار عدد
  • پیمانکاران و سازندگان فعال به صورت شخصی - 13 هزار عدد
  • مشاورین املاک – 14 هزار
0
مخاطب ایمیلی
0
مخاطب پیامکی
0
سال تلاش برای جمع آوری و بروز رسانی اطلاعات